23 YILDIR BU ÜLKEDE ADALET ARIYORUZ!

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

Spread the love

Bugün 12 Temmuz, bugün; “Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesinden emekli olunmaz” diyerek yola çıkan 149 emekli büyüğümüzün kurduğu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)nun üyesi, Türkiye’nin ilk emekli sendikası Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN)nın 23. Kuruluş yıl dönümüdür.

Sendikanın kuruluş yıldönümü ile ilgili Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Hüseyin Güler bir basın açıklaması yaptı.

SENDİKA KURUCULARI BÜYÜK BİRİKİMİN ÖNDERLERİDİR.

Evet Sendikamız bundan tam 23 yıl önce 12 Temmuz 1995 tarihinde, “ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN EMEKLİ OLUNMAZ” diyerek yola çıkan 149 emeklinin Ankara Valiliğine yaptıkları başvuruyla kurulan Türkiye’nin ilk emekli sendikasıdır. Bu özelliğinden dolayı, sendikamız alanında ilki gerçekleştiren bir örgütlenmedir. Sendikamızın 149 kurucusunun önemli bir kısmı, önceki yıllarda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in, kuruluşunda yer almış, DİSK’in önemli mücadele ve direnişlerinde bulunmuş, mücadele içinde yoğrulmuş kişilerdi. Kuruluşundan başlayarak, DİSK’in şanlı mücadele tarihinde görev üstlenmiş sendikamız kurucuları, işçi sınıfı mücadelesinde edindikleri bilgi birikim ve deneyimlerini emeklilik dönemine taşıdılar.

Sendikamız kurucuları 1960’lı yılların ortasından itibaren ve 1970’yıllar boyunca, 15-16 Haziran büyük işçi direnişi, DGM direnişi, Faşizme ihtar eylemleri, MESS direnişi veya Kamu Çalışanlarının sendikalaşmasında birçok eylem ve direnişe öncülük etmiş ve emeğin mücadele tarihinde, birçok ilki gerçekleştirmiş kişilerdi. Bir başka değişle sendikamız kurucuları, mücadele tarihinde ilklere imza atmanın gururunu taşıyan insanlar olarak, EMEKLİ-SEN’i kurarken, ilklere imza atma alışkanlıklarını taçlandırdılar.

EMEKLİ-SEN kurucuları, çalışma dönemlerinden edindikleri deneyimle, mücadeleden emekli olmamaları gerektiği bilinciyle yola çıktılar. Zira onlar, hayatın yeni evresi olan emeklilik döneminde, insana yaraşır bir hayat sürdürmenin, örgütlü olmakla mümkün olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Zira milyonlarca emekli, ülkeyi yönetenlerin, uyguladıkları sermayeyi programından dolayı, çağdaş dünya standartlarının çok gerisinde bir yaşama mahkum edilmiş ve insanca yaşama olanaklarından yoksun bırakılmışlardı. Yani emeklilerin, içinde bulundukları yaşam koşulları, bu ülkeye verdikleri emeklerinin karşılığı değildi.

SENDİKA HAKKI EVRENSEL İNSAN HAKKIDIR.

Bu ülkede, hiçbir zaman hak, hukuk, adalet ile demokrasi, insan hak ve özgürlükleri tam olarak uygulanmadı. Bu nedenle, 1950’li ve 60’lı yıllarda işçiler,

1980’li yıllarda kamu çalışanları, başta, “İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ” olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin, sözleşmelerde, temel bir insan hakkı olarak ayrımsız “herkes”e tanınmış olan “sendika kurma ve sendikaya üye olma, hakkını kullanırken devlet erkini elinde bulunduranlar tarafından engellendiler. Ne yazık ki bu engellemeler çeşitli biçimlerde devam ediyor. Örneğin Kamu Çalışanlarının Grev hakları yok. İşçilerin kısmı olan Grev hakları ise yasaların hükümete tanıdığı erteleme yetkisinde dolayı kullanılamamaktadır. Bir başka değişle, ülkede çalışanlar açısından, örgütlenme ve serbest pazarlık haklarının kullanımı neredeyse imkansız hale getirilmiş bulunuyor.

Elbette sendikal alandaki engelleme ve hukuksuzluklar, sadece çalışanlarla sınırlı değil. İçinde emeklilerinde bulunduğu, üretici köylüler, öğrenci gençlik, ev çalışanları ve işsizler gibi hak ve menfaatleri ortak olan ve Türkiye’nin usulüne göre imzalayıp, taraf olduğu uluslar arası antlaşmalar da, teminat altına alınmış sendika hakkını kullanmakta sorun yaşıyorlar.

Bu nedenle, sendika olarak, 23 yıldır bu ülkede adalet arıyoruz. Zira sendikamız, kurulduğu günden itibaren, sistem tarafından emeklinin sendikası olmaz mantığıyla engellenmeye çalışılıyor.

2003 yılında Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde kazandığımız davanın kesinleşmiş kararı, görmezden gelindi ve pozitif hukuk kuralları çiğnenerek, 2002 yılında Gaziantep şubemize karşı açılmış olan dava Genel merkeze karşı sürdürüldü ve sendikamızın kurulmasından 12 yıl sonra 2007 yılında hakkında kapatma kararı verildi. 2008 yılında tarafımızdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gönderilmiş olan dosya karar aşamasındadır. Biz kararın lehimizde olacağından eminiz. Çünkü, Türkiye’nin Anayasanın 90. Maddesine uygun olarak kabul ettiği ve yürürlüğe koyduğu, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin, milletlerarası antlaşmaların tamamında, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı “herkes”e tanınmış bir haktır. Dolayısıyla emeklilerde bu hakka sahiptirler. Türkiye’nin tam üyelik görüşmeleri yaptığı AB ülkelerinin tamamında emekliler sendika hakkını kullanmaktadırlar. Avrupa

ülkelerinin emekli sendikaları, sendikamızın da üyesi bulunduğu,, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’a bağlı “EMEKLİ VE YAŞLI SENDİKLARI FEDERASYONU”NA (FERPA) üyedirler.

Tüm bu engellemelere inat, DİSK / EMEKLİ-SEN 23 yıldır ara vermeksizin mücadeleye devam ediyor. Türkiye çapında yürüttüğümüz faaliyetlerle, yok sayılan ve kahve köşelerinde zaman tüketmeye terk edilmiş olan milyonlarca emekliyi görünür hale getirdik. Ülke yönetimine talip siyasi partilerin, seçim program ve vaatlerin de emeklilere yer vermelerini ve sorunlarını konuşmaların, çözüm için adımlar atılmasını sağladık. Bunun en son örneği, 2007 yılından bu yana mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyesinin, istediğimiz miktarda olmasa da, verilmiş olmasıdır.

HEDEFİMİZ LAİK, DEMOKRATİK VE ÖZGÜR BİR ÜLKEDİR.

Elbette emeklilerin tüm sorunlarını çözdük iddiasında değiliz. Ancak Türkiye gibi örgütlenmenin ve hak aramanın neredeyse imkansız hale getirildiği, yasalardaki anti demokratik düzenlemeler yetmiyormuş gibi idarenin keyfi uygulamalarının engellemelere yol açtığı ve son iki yıldır devam eden OHAL’in nefes almayı imkansız hale getirdiği bir ülke de, 70 şube 35 temsilcilik ve 50.000 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikalarından bir olma yolunda önemli adımlar atmış olan DİSK / EMEKLİ-SEN’liler, mücadele azim ve kararlılığıyla, yola devam edecek ve milyonlarca emeklinin insani yaşam koşullarına ulaşmasını sağladıkları gibi, çocuklarının ve Torunlarının emaneti olan bu ülkeyi onlara en iyi şekilde devretme mücadelesinden asla emekli olmayacaklardı. Hedefimiz, demokratik, laik, bağımsız, sosyal hukuk devleti normlarının hakim olduğu, temel hak ve özgürlüklerin sınırsız kullanıldığı, yan yana barış içinde eşit yurttaşlar olarak yaşadıkları bir ülkeyi çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmaktır.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi dileğiyle, Emekli-Sen üye ve yöneticileri ile nice kuruluş yıldönümlerinde birlikte olma umuduyla, sendikamızın 23. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun diyoruz.

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>